CERTIFICATIONS

荣誉资质

               中国建筑防水协会证书                              中国建筑防水协会种植屋面分会证书                                  绿色建筑协会证书 

         

 

 

                 建筑业企业资质证书                                               安全生产许可证                                                          营业执照

             2015年西卡杰出贡献奖                                           2016年西卡杰出贡献奖                                       2017年西卡杰出贡献奖

             2018年西卡杰出贡献奖                                          2020年西卡杰出贡献奖                                            上汽宁德基地项目